Laskuri

VALOT PÄÄLLE! - KÄYTTÖVOIMALASKURIN LASKENNAN PERUSTEET

Ole hyvä ja lue tämä ennen kuin menet internetiin möyhäämään.

Takaisin laskuriin

 

 

Sisällys

  • Miksi
  • Tulosten keskeiset oletukset
  • UKK
  • Kehittyneempi käyttövoimien elinkaaripäästöjen laskuri (beta)

 

 

MIKSI

Tämä laskuri on tehty, jotta saisit hyvän perstuntuman siitä, miten paljon liikenteen päästöjä voisit vähentää vaihtamalla fossiilisen polttoaineen vähäpäästöiseen vaihtoehtoon. Moni pohtii tällä hetkellä, onko sähköauto, etanoli, biokaasu tai muu vaihtoehtoinen käyttövoima oikeasti ekoteko. Laskuri vastaa tähän kysymykseen juuri sinun tilanteessasi.


Tämä laskuri ei yritä esittää, että toinen vaihtoehto olisi parempi kuin toinen. Laskuria varten on jouduttu tekemään paljon yleistyksiä ja oletuksia, jotka vaikuttavat merkittävästi lopputulokseen ja vähäpäästöisten käyttövoimien väliseen järjestykseen. Oletukset on kuitenkin tehty parhaassa ymmärryksessä siitä, mikä vastaisi tämän päivän todellisuutta keskimääräisen suomalaisen autoilijan näkökulmasta. Kun syötät vastaukset laskuriin, voimme mielestämme antaa hyvän valistuneen arvauksen eri käyttövoimien päästövähennyksistä sinun tapauksessasi.


Laskurin on toteuttanut Valot päälle! -kirjan kirjoittaja Tuomas Vanhanen sekä Lähienergialiiton Tapio Tuomi, ja sen laskentaperusteita ovat kommentoineet Uudistuvan liikenteen apulaisprofessori Heikki Liimatainen, Liikenne- ja Viestintäministeriön liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, sekä vaihtoehtoisten käyttövoimien edustajat.

 


TULOSTEN KESKEISET OLETUKSET

Tulokset ovat suuntaa-antavia.Tulosten avulla voit karkeasti arvioida, mitkä käyttövoimat vastaisivat parhaiten sinun tarpeisiisi. Erittäin tarkkaa omakohtaista laskentaa varten voit halutessasi pyytää laskentataulukon pohjan meiltä, jolloin voit tehdä vielä tarkemmat valinnat juuri omaan tilanteeseesi sopiviksi.

Kaasu

Laskennassa on käytetty VTT:n Lipasto-tietokannan arvoa kaasun päästöille, joissa polttoaineen lämpöarvosta 40% on biokaasua. Lisäksi lasketaan 10% matkoista ajettavan bensalla. Jos tankkaat aina biokaasua, päästösi ovat huomattavasti tämän laskurin tulosta alhaisemmat.Kaasuntankkausasemat Suomessa löydät tästä linkistä.


Sähköauto

Laskennassa huomioidaan akun valmistamisen korkeahkot päästöt Aasiassa, akun korvaaminen kerran sähköauton elinkaaren aikana sekä sähkön päästöjen aleneminen tulevina vuosina.Lataukseen lasketaan käytettävän keskimääräistä Suomessa myytävää sähköä. Mikäli sähköauton akkua ei tarvitse sen elinkaaren aikana vaihtaa, auton päästöt ovat laskurin tulosta alhaisemmat.


Ladattava hybridi

Plug-in -hybridin osalta lasketaan, että yli 60 km päivittäiset arkiajot suoritetaan bensiinillä. Oletamme, että ladattavan hybridin kantama sähköllä on kokoluokkaa 30 km ja päivän aikana on latausmahdollisuus. Laskennassa 60% arkiajojen ulkopuolisista matkoista, eli “mökkimatkat” tehdään bensiinillä. 


Korkeaseosetanoli

Oletamme, että 40% ajoista ajetaan yhä fossiilisilla. Jos pystyt käyttämään pelkkää etanolia, sen päästöt ovat tämän laskurin tulosta alhaisemmat, koska E85 etanolissa on vain 15 - 30 % fossiilista polttoainetta. Pelkällä etanolilla ajaessa ajoneuvon kulutus kasvaa, mutta toisaalta korkeaseosetanoli on bensaa edullisempaa.

Lähteet:


Uusiutuva diesel

Uusiutuvan dieselin raaka-aineet ovat laskelmassa lähes pelkästään jätteitä ja tähteitä. Laskurissa käytetään NEXBTL uusiutuvalle dieselille arvioituja päästölukemia eri lähteistä. Lisäksi oletetaan, että 40% ajoista tehdään tavallisella dieselillä, koska uusiutuvaa dieseliä ei vielä ole kaikkialla saatavilla. Jos tankkaat aina uusiutuvaa dieseliä, päästösi ovat tämän laskurin tulosta alhaisemmat.

 

Laskennan lähtötiedot

bensiinin_päästöt_A

0,001884

tCO2/l

Nykytila; Fossiilisen polttoaineen päästöt, keskiarvo 5 vuotta tulevaisuuteen bio-osuuden sekoitevelvoite huomioiden

dieselin_päästöt_A

0,002147

tCO2/l

Nykytila; Fossiilisen polttoaineen päästöt, keskiarvo 5 vuotta tulevaisuuteen bio-osuuden sekoitevelvoite huomioiden

bensiinin_päästöt_B

0,000159

tCO2/km

Sama kuin bensiini nykytilassa, mutta eri yksikössä. Käytetään kun lasketaan hybridin päästöjä.

etanolin_päästöt_B

0,000075

tCO2/km

Sisältää 40% bensiinin päästöjä.

biodieselin päästöt_B

0,000060

tCO2/km

Sisältää 40% dieselin päästöjä. Laskenta on tehty 5 litran yhdistetyllä kulutuksella. Vuoden 2016 dieseleiden keskikulutus oli 5,1 l/100 km. Lähde: LIPASTO-tietokanta.

kaasu_mix_päästöt_B

0,000079

tCO2/km

Kaasun päästöt ovat VTT:n ilmoittamat palvelussa lipasto.fi. Sisältää 40% lämpöarvosta biokaasua. Oletetaan lisäksi 10% osuus ajosta bensiinillä.

sähkön_päästöt_B

0,000012

tCO2/km

Sähkön päästöt seuraavien 5 vuoden keskiarvona, arvioitu edellisen 7 vuoden kehityksen pohjalta.

valmistus_päästöt_Pauto_B

0,325000

tCO2/a

Auton valmistuksen, purun ja kierrätyksen päästöt 20 vuoden elinkaarelle jaettuna. 

valmistus_päästöt_Hauto_B

0,446875

tCO2/a

Ladattavan  hybridiauton (sisältäen 12,5 kWh akun) valmistuksen, purun ja kierrätyksen päästöt 20 vuoden elinkaarelle jaettuna. Sisältää akun vaihtamisen kerran elinkaaren aikana.

valmistus_päästöt_Sauto_B

0,974583

tCO2/a

Sähköauton (sisältäen 50 kWh akun) valmistuksen, purun ja kierrätyksen päästöt 20 v elinkaarelle jaettuna. Sisältää akun vaihtamisen kerran elinkaaren aikana. 


 

 

 

 

 

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSETOnko suurten sähköautojen (esim. Tesla) akun valmistuksen päästöt otettu huomioon?

Kyllä on. Koska Suomeen tuotavien sähköautojen akuista suuri osa tuotetaan Kiinassa, laskuri käyttää korkeahkoa arvoa sähköauton akun valmistamisen päästöille. Sähköauton osalta laskuri olettaa, että akku tullaan vaihtamaan kerran auton 20 vuoden elinkaaren aikana. Toisen akun päästöt oletetaan ensimmäistä 50% matalammiksi, koska akkujen valmistusta on syntymässä myös Eurooppaan, jossa akun valmistukseen käytettävän sähkön päästöt ovat erittäin paljon matalammat kuin Kiinassa nyt. Samoin akkujen kierrätyksen kehittymisen arvioidaan noin kymmenen vuoden aikajänteellä alentavan akkujen tuotannon päästöjä nykyisestä. 

Lisäksi laskuri käyttää suurempaa akkujen tuotannon päästöä, jos nykyisen autosi kulutus on suuri, koska oletamme, että vaihtaisit nykyisen autosi vastaavasti suureen sähköautoon. Jos autosi kulutus on erittäin pieni, oletamme, että vaihtaisit sen pieneen sähköautoon.

Lähteet:

  • EEA Report No 13/2018. Electric vehicles from life cycle and circular economy perspectives TERM 2018: Transport and Environment Reporting Mechanism (TERM) report; ISSN 1977-8449.

 

 

Onko akun valmistuksen päästöt jaettu auton koko käyttöiälle? Mikä on oletettu käyttöikä?

Kyllä. Oletettu akun käyttöikä on 10 vuotta ja auton 20 vuotta. Näin ollen laskennassa huomioidaan kahden akun tuotannon päästöt, joista jälkimmäisen päästöt ovat 50% ensimmäisen päästöistä. Katso lisäksi edellinen vastaus.

 

 

Onko otettu huomioon myös fossiilisten polttoaineiden valmistuksen päästöt (kun on otettu huomioon myös sähköntuotannon ja akkujen päästöt)?

Kyllä. Laskennassa käytetty standardi “standardin mukaisen laskennan ja raportoinnin lähtökohtana on tuottaa tietoa kuljetuspalvelun energiankulutuksesta ja päästöistä energianlähteen koko elinkaaren ajalta (engl. well-to-wheels). Tämä laaja rajaus tarkoittaa sitä, että käyttövaiheen lisäksi huomioidaan myös tätä edeltävät energiaprosessit.”

Lähteet: 

Miten biopolttoaineiden tuotannon päästöt on otettu huomioon?

Biopolttoaineiden tuotannon päästöt ovat mukana laskurin käyttämissä g/km luvuissa. Niiden lähteenä on VTT:n toteuttama ja ylläpitämäLipasto-tietokanta.

 

 

Ottaako laskuri huomioon sen, että sähköauton akku täytyy mahdollisesti vaihtaa?

Kyllä. Katso edelliset vastaukset.

 

 

Miten ladattavan hybridin päästöt lasketaan?

Ladattavan hybridin päästölaskennassa oletetaan, että kaikki alle 60 km päivässä ajettavat kilometrit tehdään sähköllä ja sen ylittävät päivittäiset arkiajot bensalla. Muista ajoista lasketaan 40 prosenttia sähköllä ja 60 prosenttia bensalla. Tällä pyritään kuvaamaan tilannetta, jossa arkisin ajetaan lyhyehköjä työ- ja harrastusmatkoja sähkön voimalla ja viikonloppuisin pidempiä matkoja, joihin hybridin pienehkö akku ei enää riitä. Ladattavan hybridin akun valmistuksen ja kierrätyksen päästöt on laskettu 25 kWh kokoiselle akulle. 

Jos et aja pidempiä matkoja juuri ollenkaan, laskennassa ei silti pitäisi tulla virhettä. Laskennassa muut ajot lasketaan vähentämällä koko vuoden ajetuista kilometreistä arjen ajot. Jos vuositason ja arkiajojen kilometrit ovat lähes samat, bensan osuus tuloksissa jää erittäin pieneksi, koska pystyt ajamaan lähes kaikki ajot sähköllä.

 

 

Mitä eroa on biodieselillä ja uusiutuvalla dieselillä? Kumpaa laskuri laskee?

Uusiutuvan dieselin raaka-aineet ovat laskelmassa jätteitä ja tähteitä, ja lopputuotetta on mahdollista käyttää nykyautoissa isoinakin pitoisuuksina. Biodieselin raaka-aineet taas ovat lähinnä kasviöljyjä (rypsiä ja rapsia), ja käyttömäärä autoissa rajattu standardin mukaiseen 7 prosenttiin. Laskurissa käytetään Nesteen NEXBTL uusiutuvalle dieselille arvioituja päästölukemia.

Lähteet:

 

Tuuli- tai muuten uusiutuvalle sähkölle pitäisi olla myös oma laskelmansa. Miksi sitä ei ole?

Laskurin laskennassa uusiutuvan sähkön ja keskimääräisen suomalaisen sähkön välinen erotus on pieni, eikä uusiutuvan tai esimerkiksi ydinsähkön käytöllä olisi suurta vaikutusta lopputulokseen. Sen sijaan akkujen valmistuksessa suuri osa päästöistä syntyy akunvalmistusprosessin käyttämän sähkön päästöistä. Tämä laskuri laskee akuntuotannon päästöt olettaen, että pääosa sähköautojen akuista valmistetaan Kiinassa. Akkutuotannon kasvu Euroopassa yhä vähäpäästöisemmällä sähköllä on otettu huomioon siten, että kun sähköauton akku oletetaan korvattavan kerran auton elinkaaren aikana, on toisen akun valmistuksen päästön laskettu olevan 50% ensimmäisen akun valmistuksen päästöistä.

Lähteet:

 

 

Ovatko tulosten ”Etanoli” ja ”Uusiutuva diesel” siis autoja, jotka käyttävät polttoaineenaan E85-etanolia ja 100-prosenttista uusiutuvaa dieseliä, mutta tankkaavat fossiilista tilanteessa, jossa uusiutuvaa ei ole tarjolla?

Kyllä. Laskuri olettaa, että etanolilla tai uusiutuvalla dieselillä käyviin autoihin tankataan osittain fossiilista polttoainetta, koska muuta ei vielä lähivuosina kaikkialla ole tarjolla.

 

 

Onko bensiini- ja dieselautoissa huomioitu vuosittain kasvava biopolttoaineen osuus (sekoitevelvoite)?

Kasvava bio-osuus on huomioitu nykytilan laskennassa siten, että sekoitevelvoitteen mukainen biopolttoaineiden osuus on laskettu fossiilisen bensan ja dieselin päästöjä vähentävänä tekijänä. Laskuri käyttää näin laskettua vuosien 2019-2023 keskiarvoa fossiilisten polttoaineiden päästölle. Samoin laskuri käyttää noiden samojen vuosien arvioitua keskiarvoa kaikkien käyttövoimien päästöille.

Lähteet: 

Miten kohta ”5. Voisitko tehdä arkiset matkat pääosin julkisilla tai vaikkapa pyörällä?” vaikuttaa tuloksiin vai vaikuttaako mitenkään?

Kyseiseen kohtaan “Kyllä” vastaamalla laskuri puolittaa arkisin päivittäin ajettaville ajoille jyvittyvät päästöt. Esimerkiksi sähköauton tapauksessa valitsemalla kysymykseen 4. arkisin tehtävien ajojen määräksi 40-60 kilometriä, vaikutus päästöihin on −0,46 tonnia hiilidioksidia vuodessa. Vastaamalla “En” ei ole vaikutusta tuloksiin.

 

 

Miksi laskuri ilmoittaa luvut muodossa tCO2 eli tonnia hiilidioksidia. Eikös ne oikeammin sanottuna ole hiilidioksidi-ekvivalentteja, kun osa päästöistä, joita käyttövoimille jyvittyy voi olla muita kuin hiilidioksidin ilmastovaikutuksia?

Olet täysin oikeassa. Tasapainottelemme ymmärrettävyyden, tarkkuuden, luettavuuden ja julkisen keskustelun loputtomassa neliulotteisessa labyrintissa parhaamme mukaan.

Kehittyneempi käyttövoimien elinkaaripäästöjen laskuri (beta)

Yksinkertainen laskuri sisältää paljon oletuksia, joita on kuvattu tällä sivulla. Moni kuitenkin haluaisi laskea itse vielä tarkemmin, mitkä eri käyttövoimien päästöt juuri omassa tapauksessani ovat. Moni haluaisi, että laskuri ottaa huomioon sen, että ajan vain biokaasulla tai valitsen aina uusiutuvan dieselin.

Tästä syystä olemme valmistelemassa monipuolisempaa "Pro-tason" laskuria, jossa nämä tekijät ovat paremmin sinun valittavissasi. 

Moniulotteisemman laskurin testiversion löydät täältä. Olisin todella kiitollinen, jos kommentoisit tuota laskuria ja ehdottaisit parannuksia vaikkapa lähettämättä sähköpostia osoitteeseen tumu ät tuomasvanhanen piste fi.

 

Takaisin laskuriin